Общински профили

Размер на данъчна ставка за данък върху превозни средства и леки автомобили с мощност над 74 kW до 110 kW включително, след отчитане на екокомпонент за Евро 1 и 2, 2021-23 г.

Избери