Общински профили

Индекс на местна данъчна тежест, 2021-2023 г.

Избери

Източник на данните:
ИПИ