Общински профили

Средна оценка на НВО след 7 клас по БЕЛ, 2021-23 г.

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ