Общински профили

Размер на изравнителна субсидя за общините, 2023 г.

Източник на данните:
Министерство на финансите