Общински профили

Промяна в изравнителната субсидия за общините между 2022 и 2023 г., %

Избери