Общински профили

Общ размер на разходите за ДМА, 2018-2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ