Общински профили

Събираемост на данъка върху недвижимите имоти, 2022 г.

Избери

Данъчната събираемост представлява постъпилите в действителност данъчни приходи по линия на дадено задължение, съотнесени към сумата на задълженията на всички задължени физически и юридически лица.

По-висока събираемост има данъкът върху недвижимите имоти, като тук 12% общи надхвърлят 90%, а Козлодуй и Девня – 95%. На последно място е община Търговище, която успява да събере едва 38% от имотния данък, както и малки общини като Якимово (49%), Трекляно (51%) и Цар Калоян (52%). Някои по-големи градове се приближават до максимума, например Габрово с цели 88%.

През последните години тенденцията е към подобряване на събираемостта, като средната стойност на двата данъка е била 75% за 2022 г., на фона на 66% през 2015 г. Съотношението е по-високо при недвижимите имоти – 78% спрямо 71% при превозните средства, но темповете на дългосрочно подобрение и на двата  данъка е сходен.


Източник на данните:
Министерство на финансите