Общински профили

Събираемост на данъка върху превозните средства, 2022 г.

Избери

Източник на данните:
Министерство на финансите