Общински профили

Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ