Общински профили

Промяна в добавената стойност по факторни разходи, 2021-22 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ