Общински профили

Дял на неграмотните по възрастова група, 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ