Общински профили

Брой наети по трудово и служебно правоотношение, 2018-2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ