Общински профили

Промяна в приходите от износ на нефинансовите предприятия, 2021-22 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ