Общински профили

Брой аптеки, 2022-23 г.

Избери

Източник на данните:
ИАЛ, изчисления на ИПИ