Общински профили

Население на една аптека, 2022-23 г.

Избери

Източник на данните:
ИАЛ, изчисления на ИПИ