Общински профили

Средна заплата в частния сектор като част от тази в обществения, 2018-2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ