Общински профили

Средна брутна месечна заплата в обществения и частия сектор, 2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ