Общински профили

Брой преподаватели в детските градини, 2018-2023 г.

Брой преподаватели в детските градини: Размерът на преподавателския персонал в детските градини в общината.

Според данните на НСИ, към учебната 2022/23 г. общият брой на преподавателите в детските градини в 265-те общини на страната е 19 747 души – с над 200 души по-малко в сравнение с предишната учебна година[1]. Най-много педагогически персонал в детските градини има в столицата – 4153 души, или над 1/5 от всички в страната. Броят им във Варна е 1004, в Пловдив – 920, в Бургас – 624, в Русе – 409. Тенденциите в повечето големи градове е към свиване на броя на преподавателите, като в София те са с 32 по-малко, в Пловдив – с 34, в Стара Загора  – 28. По-чувствителни увеличения пък има в Русе и Благоевград.

Източник на данните:
НСИ