Общински профили

Механичен прираст на населението, брой, 2019-2023 г.

Избери

Механичният прираст на населението представлява разликата между броя на заселилите се и изселилите се в общината за дадената година.

Далеч по-шарена е картината при миграцията, където през 2023 г. балансът на напусналите и заселилите се е положителен в цели 188 общини, което покрива много голяма част от страната. Очаквано най-висок е нетният брой мигранти в София – 8,5 хиляди души, а на второ място се нарежда Несебър, с 4,9 хиляди души, най-вече в резултат от бързото възстановяване на туризма. С над 4 хиляди души положителен баланс са и Пловдив и Варна, а в топ 5 е и традиционният лидер в миграцията Кърджали. Сред общините, които губят най-много население са по-слабо икономически развити областни центрове – Добрич, Монтана, Видин, Враца, Плевен, Сливен, но за сметка на малки околни общини, подобно на процесите които видяхме около най-големите центрове през 2020-21 г.

Източник на данните:
НСИ