Общински профили

Промяна в средногодишното население между 2022 и 2023 г.

Избери

На фона на положителните демографски тенденции, регистрирани на национално ниво, през 2023 г. населението на почти всички общини в страната продължава да намалява – това се случва в 220 от тях. Големите градове обаче увеличават населението си, като общият ръст в София е 0,5% или 6,2 хиляди души, в Пловдив – 1% или 3,1 хиляди души, във Варна – 0,7% или 2,2 хиляди души. С най-висок ръст в рамките на година е община Несебър, която е увеличила населението си с 13%