Общински профили

Общински разходи, 2019-2023

Източник на данните:
Министерство на финансите