Общински профили

Капиталови разходи на общините, 2022-2023

Капиталови разходи на общините: Размерът на разходите за инвестиционни дейности на общината.

Най-високи са разходите в Столична община (309,4 млн. лв.), Пловдив (100,1 млн. лв.), Варна (75,4 млн. лв.), Карлово (31,3 млн. лв.) и Бургас (29,5 млн. лв.). Логично, най-високи са разходите в големите общини, които имат повече инфраструктура налагаща изграждане на нови обекти, обновление и ремонти. Същевременно актуални големи инвестиционни проекти могат да издигнат и по-малки общини нагоре в класацията. Например в периода 2022-2023 г. община Карлово изпълнява няколко мащабни проекта за рехабилитация на пътната и водопреносната мрежа на територията ѝ, поради което и общината е сред първенците по капиталови разходи за 2023 г.

Източник на данните:
Министерство на финансите