Общински профили

Общински капиталови разходи на човек от населението, 2021-2023

Капиталови разходи на общините на човек от населението: Размерът на разходите за инвестиционни дейности на общината, разделен на средногодишния брой на населението. 

Общо за страната капиталови разходи са 291 лева средно на човек от населението през 2023 г.  –  колкото са те приблизително в община Шумен например – като в 106 общини тази стойност е по-ниска. Най-високи са разходите в община Бяла, област Варна (3973 лв./човек), Сухиндол (3016 лв./човек), Царево (2377 лв./човек) и Кресна (2344 лв./човек). Най-ниски спрямо населението са инвестиционните разходи в Плевен (59 лв./човек), Дупница (70 лв./човек), Пазарджик (80 лв./човек) и Дулово (81 лв./човек). Подобно на общите, капиталовите разходи са най-високи на човек в по-малките общини, като отново важи аргументът за мащаба. Когато общината инвестира в инфраструктура, например даден брой километри пътна мрежа или сметище с дадена площ, тази инфраструктура струва повече на човек, когато обслужваните от нея жители са малко. Затова и капиталовите разходи на човек са диспропорционално по-високи в по-слабонаселените общини.

Източник на данните:
Министерство на финансите