Общински профили

Средногодишен коефициент на трайна безработица, 2022-2023 г.

Избери

Средногодишният коефициент на трайна безработица се определя като средния брой на безработните лица в общината с регистрация над една година за всеки месец на годината, съотнесен към средногодишното население на общината.