Общински профили

Дял на трайно безработните сред всички безработни, 2022-2023 г.

Избери

Делът на трайно безработните сред всички безработни представлява средният брой на безработните лица в общината с регистрация над една година за всеки месец на годината, съотнесен към всички регистрирани безработни в общината.