Общински профили

Средногодишен брой на трайно безработните, 2022-2023 г.

Избери

Средногодишният брой на трайно безработните представлява средната стойност на броя безработни в общината с регистрация в Бюро по труда над една година за всеки месец на годината.