Общински профили

Дял на безработните сред населението на 15-29 години, 2022-2023 г.

Избери

Делът на безработните сред населението на 15-29 години представлява средногодишният брой на безработните до 29 г., към населението на общината (според преброяване 2021 г. или средногодишно население).