Общински профили

Дял на безработните под 29 годишна възраст сред всички безработни, 2022-2023 г.

Избери

Делът на безработните под 29 годишна възраст сред всички безработни представлява средногодишният брой на безработните до 29 г., съотнесен към всички регистрирани безработни в общината.