Общински профили

Средногодишен брой на безработните под 29-годишна възраст, 2022-2023 г.

Избери

Средногодишният брой на безработните до 29 г. е изчислен като средноаритметичното на регистрираните в бюрата по труда лица под 29 г. за всеки месец на 2022 г.