Общински профили

Избери

В почти всички общини в България заплатите в частния сектор са по-ниски от тези в обществения

Картата представя заплатите в частния сектор като процент от тези в обществения. В почти всички общини в България заплатите в частния сектор са по-ниски от тези в обществения – това е вярно за 191 от тях, като най-голяма е разликата в Козлодуй (заплатите в частния сектор са 39,5% от тези в държавния) , Батак (42,4%) и Раднево (45,1%). В другия край на класацията са Суворово (185,3%), Пирдоп (179,7%) и Летница (156,6%). Конфиденциални са данните за Сопот, Мирково и Челопеч, но и трите общини най-вероятно са в двата екстремни края на подреждането.

Като цяло, най-голяма разлика в полза на заплатите в публичния сектор се наблюдават общините, на територията на които има големи държавни енергийни предприятия. Обратно, частният сектор дава средно по-високи заплати  там, където има модерни добивни компании, както и във малки общини с водещи експортно-ориентирани индустриални предприятия. Заради по-разнообразния икономически профил на големите икономически центрове, и заради значително по-големия общ брой заети, там пазарът на труда по-успешно „изглажда“ разликата между заплащането в частния и обществения сектор

Източник на данните:
Национален статистически институт