Общински профили

Избери

Поради липсата на данни за брутния вътрешен продукт на общинско ниво, индикаторът се ползва за измерване на силата, потенциала и производителността на местните икономики.

За целите на сравнението между различните общини и групи общини, добавената стойност на човек от населението е по-показателна. Очаквано, най-висока е относителна стойност на показателя в общините, чиято икономика е доминирана от енергийния сектор – Гълъбово (59 хиляди лева/човек) и Раднево (47 хиляди лева/човек). Вероятно в Козлодуй стойността на показателя е сходна, но данните са конфиденциални според правната уредба за дейността на Националния статистически институт. Много висока е добавената стойност и в Девня – 57 хиляди лева/човек, благодарение на силната индустрия на общината. След тези общини се нарежда столицата (24 хиляди лева/човек) и индустриалните общини около нея – Божурище, Елин Пелин и Костинброд, съответно с по 21, 17 и 17 хиляди лева/човек. Общини с висока добавена стойност на човек виждаме и в периферията на останалите индустриални центрове – около Пловдив, Габрово и Стара Загора. Важно е да отбележим и конфиденциалността на данните за Пирдоп, Мирково, Челопеч и Крумовград, които също биха се наредили в челото на класацията. Обратно, крайграничните и планинските райони с някои ограничения се характеризират с ниска добавена стойност на човек от населението.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ