Добавена стойност по факторни разходи на нефинансовите предприятия на човек от населението, 2019 г.

Избери година

Поради липсата на данни за брутния вътрешен продукт на общинско ниво, индикаторът се ползва за измерване на силата, потенциала и производителността на местните икономики.

За целите на сравнението между различните общини и групи общини, добавената стойност на човек от населението е по-показателна. Очаквано, най-висока е относителна стойност на показателя в общините, чиято икономика е доминирана от енергийния сектор – Гълъбово (59 хиляди лева/човек) и Раднево (47 хиляди лева/човек). Вероятно в Козлодуй стойността на показателя е сходна, но данните са конфиденциални според правната уредба за дейността на Националния статистически институт. Много висока е добавената стойност и в Девня – 57 хиляди лева/човек, благодарение на силната индустрия на общината. След тези общини се нарежда столицата (24 хиляди лева/човек) и индустриалните общини около нея – Божурище, Елин Пелин и Костинброд, съответно с по 21, 17 и 17 хиляди лева/човек. Общини с висока добавена стойност на човек виждаме и в периферията на останалите индустриални центрове – около Пловдив, Габрово и Стара Загора. Важно е да отбележим и конфиденциалността на данните за Пирдоп, Мирково, Челопеч и Крумовград, които също биха се наредили в челото на класацията. Обратно, крайграничните и планинските райони с някои ограничения се характеризират с ниска добавена стойност на човек от населението.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ