Общински профили

Рейтинг на ПДИ за активна прозрачност на общините 2019 - 2021 г.

Избери

Рейтинг на ПДИ за активна прозрачност на общините: Ежегодно фондацията „Програма достъп до информация“ изследва интернет страниците на общинските администрации и дава оценка доколко те изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация за активно публикуване на информация в интернет, както и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. На база на това се формира рейтинг, като по-високите стойности съответстват на по-висока прозрачност. 

Средната оценка на прозрачността на всички изследвани институции през 2021 г. е 67,5%. Най-висок резултат имат община Белоградчик (96,6%), община Търговище (96,2%), Министерство на финансите (96,2%) и община Банско (95,0%) – традиционно добре представящи се институции. Най-ниски под 25% – пък са резултатите на Национален компенсационен жилищен фонд (11,5%), Областна администрация – София (21,3%), Държавна агенция за българите в чужбина (24,2%) и Национална служба за растителна защита (24,2%).

Средната оценка за 17-те министерства е 81,2%, за 28-те областни администрации – 73,1%, а за 265-те общини – 70,8%.

През последните години се забелязва леко подобрение на резултатите на институциите – с по около 3-3,5 процентни пункта годишно. Спрямо 2019 г. най-много се е повишил резултатът на Регионална здравна инспекция гр. Видин – с 47,4 пр. п., а най-големият спад е при Областна администрация – София (с -28,9 пр. п.). Подобно подобрение се наблюдава и при общините. Най-много (с над 30 пр. п.) е нараснал резултатът на общините Джебел, Долна баня, Хисаря, Братя Даскалови, Димитровград, Баните и Царево. С най-голям спад в прозрачността (над 10 пр. п.) пък са общините Лозница, Неделино, Мизия и Дулово.

През 2021 г. 10-те най-прозрачни общини са Белоградчик, Търговище, Банско, Белослав, Девня, Челопеч, Добрич, Главиница, Първомай и Хисаря, а 10-те общини на дъното на класацията са Якоруда, Рудозем, Дулово, Етрополе, Бобошево, Левски, Хаджидимово, Грамада, Бойница и Лозница. Сред най-големите общини Варна (84,4%) и Бургас (85,3%) повишават резултата си спрямо миналогодишната оценка и изпреварват Столична община (80,7%) и Пловдив (80,4%), които пък се представят по-слабо в сравнение с миналата година.

Източник на данните:
Програма Достъп до Информация