Общински профили

Избери

На първите три места по средна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в публичния сектор през 2019 г. са познатите Козлодуй (2 722 лв.), Раднево (2 045 лв.) и Гълъбово (1 688 лв.). След това идват големи общини – Столична (1 581 лв.), Варна (1 393 лв.) и Пловдив (1 333 лв.). “Топ 10” на заплатите в публичния сектор се затваря от Девня (1 332 лв.), Белово (1 296 лв.) и Бургас (1 285 лв.). Спецификата на заплатите в обществения сектор – с голяма роля на администрацията и сфери като образование например, предполага и по-близки нива на заплащане в болшинството от общините. Едва 16 общини отчитат средна брутна заплата в обществения сектор под 800 лв. през 2019 г.

Това разпределение означава, че в повечето общини в страната средната заплата в обществения сектор изпреварва тази в частния. В 56 общини заплатата в частния сектор надвишава тази в обществения – в Средногорието и индустриалните общини около големите градове разликата е около 1,5-2 пъти в полза на частния сектор.  В другите 209 общини обаче средната заплата в обществения сектор е по-висока или в два случая равна на тази в частния сектор. Разликата в някои от тях – например Козлодуй и Раднево, също може да достигне до два пъти – този път в полза на обществения сектор.

Източник на данните:
Национален статистически институт