Произведена продукция в нефинансовите предприятия на човек от населението, 2018-2019 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ