Реално изплатени суми по програми за икономическа подкрепа в Covid-19 през ИСУН 2020 на човек от населението

Избери година

При претеглянето на изплатените средства спрямо населението ясно се очертават няколко зони, където са съсредоточени голяма част от плащанията. Преди всичко това са общините, където туризмът е водещ икономически отрасъл и съответно са и най-сериозно засегнати – Несебър е лидер по изплатени средства на човек от населението, а топ 5 се допълва от Рила, Банско, Троян и Приморско. Другата група са областните центрове, където има повече активни бизнеси – особено в сферата на хотелите, ресторантите и транспорта – които имат възможност да се възползват от мерките за подкрепа. С над 50 лева изплатени средства на човек от населението са 36 общини, с под 10 лева – 106. Оформят се и райони на страната – особено в северна България, но и в източната част извън туристическите райони.  

Източник на данните:
ИСУН 2020, изчисления на ИПИ