Избери година

При претеглянето на изплатените средства спрямо населението ясно се очертават няколко зони, където са съсредоточени голяма част от плащанията. Преди всичко това са общините, където туризмът е водещ икономически отрасъл и съответно са и най-сериозно засегнати – Несебър е лидер по изплатени средства на човек от населението, а топ 5 се допълва от Рила, Банско, Троян и Приморско. Другата група са областните центрове, където има повече активни бизнеси – особено в сферата на хотелите, ресторантите и транспорта – които имат възможност да се възползват от мерките за подкрепа. С над 50 лева изплатени средства на човек от населението са 36 общини, с под 10 лева – 106. Оформят се и райони на страната – особено в северна България, но и в източната част извън туристическите райони.  

Източник на данните:
ИСУН 2020, изчисления на ИПИ