Избери година

През 2020 г. броят на общините без градско население е 0% е 47 – в тях самият общински център е село, а урбанизирани територии отсъстват. Обратно, със 100% градско население са 6 общини – Добрич, Перущица, Копривщица, Кричим, Пловдив и Ямбол, където градският център е отделен в отделна община от земеделските и индустриални територии около него. Интересен случай е Столична община, която е с дял на градското население 95,6%, но в територията ѝ попадат и няколко села. Най-голям брой общини са с между 40 и 60% население в урбанизираните райони, но в някои региони – най-вече в Северозапада и Североизтока - преобладава населението в селата. Общините с голямо население – предимно градски – обаче силно изкривяват картината, тъй като на национално ниво към 2020 г. 73% от населението живее в градовете, но тенденцията е към спад, поне в рамките на годината.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ