Избери година

В рамките на петгодишния период между 2016 и 2020 г. има относително равновесие между броя на общините, където градското население намалява и се увеличава, като спад има в 100 общини, увеличение в 96, а без промяна са 69. При повечето промяната е относително скромна – с ръст от над 2 процентни пункта са едва 4 общини, със спад над 2 пр.п. – 16, като сред тях по-големи са Божурище (-6,1 пр.п.), Стара Загора (-4,2 пр.п.), Габрово (-2,3 пр.п.).

Почти целият спад е се случва през 2020 г. Обратно, между 2016 и 2019 г. спадове има едва в 47 общини, докато ръст на населението в градовете се наблюдава в общо 144. С други думи, пандемията видимо е сложила поне временна спирачка на тенденцията към урбанизация в много райони. Възможно е това да се дължи поне отчасти на „легализиране“ на преместване от предишни години в резултат на въвеждането на ограниченията за придвижване през 2020 г. 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ