Избери година

Търговище, Белослав и Сливен са най-прозрачните общини през 2020 г.

Ежегодно Програма Достъп до информация (ПДИ) обновява своята оценка на прозрачността на институциите, в това число на местната администрация. Oценките представяме тази седмица на „265 истории за икономика“.

Изследването оценява как органите на властта изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

През 2020 г. най-висок рейтинг получава община Търговище (95,7), следвана от Белослав (93,5) и Сливен (91,5). От обратната страна застават Земен (22,6), Етрополе (25) и Твърдица (27,8), като според ПДИ те са най-малко прозрачните общински администрации.

Сред най-големите общини  на първо място по прозрачност се нарежда Столична - с рейтинг от 78,8, следвана близко от Варна (78,3), а Пловдив е оценен със 76,6.

Източник на данните:
Програма Достъп до информация