Общински профили

Избери

Индустриалните общини водят в приходите от износ

Претеглени спрямо населението, най-висока левова равностойност на приходите от износ имат малки общини с подчертано индустриален фокус. На първо място се нарежда Девня, с 81 хиляди лева на човек от населението, а на второ – Марица, с почти два пъти по-малко – 41 хиляди, а Божурище е близо зад нея, с 40 хиляди лева на човек от населението. Повечето общини са с приходи от износ под 5000 лева на човек, а в 55 от тях такива липсват, или данните са конфиденциални заради присъствието на един голям износител. Сред големите градове по този показател най-добре се представя Бургас (24 хиляди лева на човек), следван от столицата (21 хиляди) и Русе (13 хиляди).

Източник на данните:
Национален статистически институт