Общински профили

Избери

Обемът на приходите от износ зависи най-вече от размера на регионалната икономика.

Очаквано, общият обем на приходите от износ зависят най-вече от размера на регионалната икономика. По тази причина, София има почти шест пъти по-големи приходи от износ след втората община Бургас – 28,4 милиарда срещу 5,1 милиарда лева през 2018 г. По-малките индустриални икономики обаче също постигат значително високи резултати – след първите пет се нареждат Петрич (1,3 милиарда лева), Марица (1,3 милиарда) и Ботевград (1,1 милиарда). Същевременно, 149 общини са с под 100 милиона лева приходи от износ.

Източник на данните:
Национален статистически институт