Дял на населението под 19 годишна възраст, 2019 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ