Общински профили

Избери година

Най-малко хора под 19 годишна възраст има в Трекляно, Бойница и Макреш

Към 2019 г., най-малко хора под 19 годишна възраст има в Трекляно (55), Бойница (60) и Макреш (117). Очаквано, в столицата те са най-много  - 251 хиляди, в Пловдив – 70 хиляди, а във Варна – 68 хиляди. Общините с над 10 хиляди деца са 21, тези с под 1000 – 72

Източник на данните:
Национален статистически институт