Избери година

Към 2019 г. населението над 65 годишна възраст е 1,5 милиона души

Към 2019 г.населението над 65 годишна възраст е 1,5 милиона души (разликата с броя на пенсионерите идва от ранното пенсиониране и по-ранната възраст за жените). 235 хиляди от тях са в София, а над 50 хиляди са възрастните хора във Варна и Пловдив. В повечето общини броят им е между 1000 и 5000.

Източник на данните:
НСИ