Избери година

Хората над 65 годишна възраст надхвърлят 40% в 10 общини

Делът на възрастните хора варира значително между различните общини – от 13% в Кайнарджа и 14% в Гърмен до 51% в Невестино и 52% в Бойница. 10 са общините, в които хората над 65 годишна възраст надхвърлят 40% от цялото население. Повечето общини се разполагат в диапазона между 20-30% дял на възрастните хора, като доста ясно се очертават районите, в които застаряването е по-сериозен проблем – Северозапада и по границата със Сърбия. Обратно, относително малък е делът на възрастните хора в Североизтока, както и около Благоевград, Сливенско и в столицата.

Източник на данните:
НСИ