Избери година

Данък за таксиметров превоз

Данните са събирани от ИПИ с ежегодни искания по Закона за достъп до обществена информация и по тази причина не са пълни – обикновено отговори на исканията дават 220-230 от 265-те общини в страната. Размерът на годишния данък може да варира между 300 и 1000 лева годишно.

Според събраната информация за 2020 г., в почти всички общини данъкът е на заложения минимум – 300 лева, което най-вероятно означава, че в тях или няма таксиметров превоз поначало, или общинската администрация не смята за необходимо да го облага над минималните стойности. Има няколко видими струпвания на общини с висок таксиметров данък – с най-високи стойности са туристическите общини в област Бургас, както и в столицата и няколко общини около нея. С по-висока ставка са и повечето областни градове, където се извършва и почти цялата реална таксиметрова дейност в страната.

Източник на данните:
ИПИ, ЗДОИ до общините в България