Общински профили

Общо диагностицирани с Covid-19 към 22.01.2021 г. на 1000 души от населението

Избери

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението на общия брой диагностицирани от първия регистриран в страната случай до 22.01.2021 г. Общият брой на диагностицираните към тази дата е 214 051 души. Данните са получени от ИПИ по ЗДОИ от Министерство на здравеопазването. За удобство на читателите публикуваме и получените данни в *xlsx формат.

Съотношението на броя на диагностицираните и общото население е показател за заболеваемостта от вируса в отделните общини. На 1000 души от населението най-много случаи има в Благоевград (64,1), както и в съседната община Кочериново (58,4); трябва да се отбележи, че районът като цяло е с висока заболеваемост, и е сред по-тежко засегнатите от икономическата криза. Най-малко случаи на 1000 души има в малки и отдалечени общини – Бойница (3,5), Крушари (4,5), Маджарово (6,3). Най-голям брой общини отчитат между 20 и 30 диагностицирани на 1000 души население. Наблюдават се и няколко клъстера от общини с по-висок от средния за страната брой на диагностицираните – например край Габрово и Севлиево, около Пловдив и около столицата.

Източник на данните:
Министерство на здравеопазването