Общински профили

Полезна площ на жилищните сгради на човек от населението, 2018 г.

Избери

Полезна площ на жилищните сгради на човек от населението, 2018 г.

Полезната площ на жилищата варира от 25-30 кв. м. до над 100 кв. м. средно на човек в отделните общини. Очаквано, в големия град домакинствата разполагат с  по-малко полезна площ. В почти всички големи общини, в т.ч. столична община, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе, полезната площ на човек от населението е в рамките на 30-40 кв. м. Има и множество малки общини – отличаващи се от демографска гледна точка, в които също полезната площ е по-ниска от обичайното, в т.ч. и под 30 кв. м. на човек.

В 134 общини полезната площ на жилищата е в рамките на 40-60 кв. м. на човек. Това е площта, на която живеят голяма част от българите извън най-големите градове. В някои случаи тя надхвърля 100 кв. м., като това е или в много малки и/или обезлюдяващи се общини, или в някои морски курорти, в които има повече жилищна площ, предназначена за туристи, които обаче не са отчетени в данните за постоянните жители. Такъв е случаят с община Несебър, където полезната площ на жилищата достига над 140 кв. м. на човек, но при отчитане на ефекта на жилищата, построени и поддържани, за да обслужват туристическия поток, картината би се променила значително.

В общ план е интересен контрастът на картата по оста север-юг, като една голяма територия от Видин до граничните общини на Русе, Разград и Търговище, се отличава с по-висока полезна площ на жилищата спрямо другите райони на страната. Определено демографската картина играя ключова роля, като сред тях попадат множество малки общини, в т.ч. и с под 6 хил. души жители, а също и общини с  голям спад в населението в последните години.

Източник на данните:
Национален статистически институт