Общински профили

Настанени в държавни домове за стари хора на 100 хиляди души население, декември 2021 г

Избери

И през 2021 г. по делегираните от държавата дейности действат 82 дома за стари хора, разпределени в 73 общини като във всяка област има поне един. Към края на годината капацитетът за настаняване е 5598 места, заетите места са 4098, а чакащите – 892. На теория свободните места стигат за всички чакащи, но прегледът им по отделните домове показва сериозни разлики в недостига. Така например в дома за стари хора в Добрич местата са 115, настанените – 96, а чакащите – 167, т.е. повече и от капацитета, и от заетите места. По подобен начин стои въпросът и в дома в Русе с капацитет 234, настанени 179 и чакащи – 142 и в този в Велико Търново с капацитет 134, настанени 98 и чакащи 101 души.

Разпределението по общини показва големия относителен брой на настанените в домове за стари хора в някои общини в района на Габрово и Велико Търново, както и в някои в периферията на страната – често в райони със сравнително застаряло население.

Източник на данните:
АСП, изчисления на ИПИ