Общински профили

Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години, 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ