Общински профили

Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ